Firma ESEN – WOJCIECH MICHORZEWSKI realizuje projekt grantowy nr UPG/2/G/2020/047, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego oraz rozszerzenie zagranicznych rynków zbytu w firmie ESEN Wojciech Michorzewski.

Efektem projektu będzie wzrost konkurencyjności firmy ESEN poprzez ekspansję na nowe rynki zagraniczne.

Wartość projektu: 1 057 313,67 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 696 629,38 PLN